Kundrelationer

Hälften av alla kunder är passiva, ointresserade och illojala.
Därför måste vi anpassa kommunikationen efter kundernas intressenivå. Hur gör man detta?
Här är några saker att tänka på: Gör nya undersökningar
Enkäter i alla ära men man får en bättre bild av dina kunder och dina relationer med dem om man tittar på vad de gör än vad de säger.
Man måste vara observant så att när man genomför undersökning att det inte bara är kunder som svarar.
Dina passiva kunder är minst lika viktiga.
Alla företag har passiva kunder. Det första steget mot att omvända dem är att ta reda på hur stor andel dessa utgör. När man vet det kan man börja kommunicera med dem.