Om CPJ

VÅRT MÅL

Målsättningen inom CPJ Consulting är att alltid erbjuda den marknadsmässigt bästa tänkbara samarbetsnivån samt ett ytterst väl fungerade projektgenomförande. Inriktningen är mycket enkel, uppdragsgivaren ska öka sina intäkter med hjälp av vår insats.

Det finns alltid utrymme för en aktör som skapar kvalitet och levererar väl genomtänkta och goda lösningar för uppdragsgivaren. CPJ Consulting har en samlad erfarenhet och bakgrund som gör oss till rätt personer att driva denna typ av konsulttjänster.

Gain business growth!

VÅR TRO

CPJ Consulting argumenterar klart och tydligt för det vi tror på, även om det inte alltid är överensstämmande med våra uppdragsgivares åsikter. Detta gör vi absolut inte för att eftersträva ett självförverkligande utan för att vår samlade erfarenhet är omfattande när det gäller försäljningsprocesser, projektledning, marknadsföringsaktiviteter, affärs-, koncept- och idéutveckling.

Det är viktigt för CPJ Consulting att veta vilken värdegrund som uppdragsgivaren vilar på så att vi kan förvalta den på bästa sätt, samtidigt som vi skall leverera önskat resultat. Vår övertygelse är att om vi sammanför vår kompetens med vår uppdragsgivares, kommer vi att bli överraskade av hur mycket som kan utvecklas och hur mycket vi kan få att hända.
Och framförallt generera intäkter till vår uppdragsgivare.

Gain business growth!