Produkter

Projektledning

Projekt i alla dess former pågår kontinuerligt i de flesta företag och organisationer. CPJ Consultings samlade erfarenhet inom organisering, utveckling, implementering och uppföljning av marknadsrelaterade projekt gör att vi med enkelhet kliver in i rollen som projektledare.

Portooptimering

Vi hjälper våra kunder att effektivisera samtliga delar i en kampanj. Detta oavsett om det är i Sverige eller någon annan del av världen.

Portot är en stor del av er direktmarknadsföringskampanj. Vår uppgift är att hjälpa våra uppdragsgivare att hitta de optimala och effektivaste vägarna för en kampanj och sänka portokostnaden.